Thanh Long Việt Gap

Chào mừng đến với Thanh Long Việt Gap

Tên doanh nghiệp: HTX Dịch vụ Thanh long Hữu cơ Phú Hội
Nhóm doanh nghiệp: Thanh Long và Rau Quả
Khu vực: Tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: Xã Hàm Hiệp, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận, VietNam
Số điện thoại: 0918 005058 - 0919 071088
Email: nxkhanhvan99@yahoo.com
Website: www.thanhlongvietgap.com

Xem thêm

Thanh Long Việt Gap