Họp song phương Việt Nam và Hàn Quốc về kiểm dịch thực vật

Họp song phương Việt Nam và Hàn Quốc về kiểm dịch thực vật

Trong hai ngày 27-28/05/2014 tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp song phương về kiểm dịch thực vật giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Ông Hoàng Trung, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Việt Nam và ông Chulgoo Kang, Giám đốc quản lý xuất nhập khẩu Cơ quan Kiểm dịch động thực vật và thủy sản Hàn Quốc đã chủ trì cuộc họp.

Hai bên đã cùng thảo luận và thống nhất các vấn đề liên quan đến hợp tác kiểm dịch thực vật giữa hai nước, đặc biệt là nội dung về xúc tiến thương mại hàng nông sản. Trong cuộc họp này, phía Hàn Quốc đã thông báo trái xoài của Việt Nam được phép chính thức nhập khẩu vào Hàn Quốc, đồng thời khẳng định sẽ sớm xem xét đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện báo cáo phân tích nguy cơ dịch hại (PRA) đối với quả vú sữa của Việt Nam. Phía bạn cũng đề nghị Việt Nam sớm hoàn thiện dự thảo điều kiện nhập khẩu đối với quả dâu tây của Hàn Quốc để tiến tới cấp phép nhập khẩu chính thức cho trái cây này.

Liên quan đến việc xem xét cấp phép nhập khẩu cho trái cây của Hàn Quốc, Cục Bảo vệ thực vật đã yêu cầu phía bạn đưa ra danh mục trái cây ưu tiên mong muốn nhập khẩu vào Việt Nam. Bên cạnh các vấn đề về xúc tiến thương mại hàng nông sản, Cục Bảo vệ thực vật đã đề nghị Hàn Quốc xem xét ủy quyền giám sát xử lý tại các cơ sở xử lý hơi nước nóng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất nhập khẩu trái cây. Phía Hàn Quốc cho biết họ sẽ sớm xem xét vấn đề này trên cơ sở các báo cáo của các kiểm dịch viên Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam trong thời gian qua. Cũng qua thảo luận,hai bên đã thống nhất về việc tổ chức cho cán bộ kiểm dịch thực vật Hàn Quốc đi kiểm tra các cơ sở xử lý trấu ép viên xuất khẩu đi Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Cục Bảo vệ thực vật cũng đã nhấn mạnh mặt hàng này chưa từng bị phía Hàn Quốc gửi thông báo không tuân thủ, mặt khác, các dịch hại mà phía Hàn Quốc lo ngại có thể đi kèm với trấu ép viên cũng không có phân bố tại Việt Nam. Chính vì vậy, phía Việt Nam đề nghị Hàn Quốc không áp dụng biện pháp nào có thể ảnh hưởng đến thương mại song phương. Cũng trong khuôn khổ đợt làm việc này, đoàn Kiểm dịch thực vật Hàn Quốc cũng đã đi thăm và làm việc tại Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I.

Hai bên đều đánh giá cao các kết quả thảo luận trong cuộc họp song phương đồng thời mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.