Thành tích nổi bật

Thành tích nổi bật

HTX thanh long hữu cơ Phú Hội: Ứng dụng BLACK CASTINGS - VERMAPLEX vào mô hình trồng thanh long theo tiêu chuẩn VIETGAP. Thanh Long ruột đỏ hữu cơ Phú Hội (Hợp tác xã Thanh Long hữu cơ Phú Hội, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) với chất lượng ăn ngọt, quả to luôn dẫn đầu về chất lượng so với sản phẩm cùng loại từ Chợ Gạo (Tiền Giang) và Thạch Thất (Hà Nội). Đã đạt tiêu chuẩn VietGap và những thành tích đáng kể như: